ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2566

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น.
นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่
โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ได้มีการจัดการประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมขุนช้างขุนแผน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
Visitors: 11,989