โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ที่อยู่ 1088 หมู่ 18 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้ง รร.ออทิสติกสุพรรณบุรี

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี

 VTR แนะนำโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

Visitors: 12,712