ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี นำโดย ผอ.รจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี
และผอ.สรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ ผอ.ปวริศา สิงห์อุดร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู
เข้าศึกษาดูงานฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
 
Visitors: 11,989