ฉบับที่ 14/2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี นำโดย ผอ.รจนา วรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท
เข้าศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก และการจัดการบริหารชั้นเรียนที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติก
ของโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 
 
 
Visitors: 11,991