ฉบับที่ 27/2567 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567
กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
และสวัสดิการนักเรียน คณะครูและบุคลากร นโยบายการสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก
โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย ณ หอประชุมขุนช้างขุนแผน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook 

Visitors: 11,989