ฉบับที่ 24/2567 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร Me & We The Reflexivity ทบทวนหวนคิด

อบรมพัฒนาครูและบุคลากร Me & We The Reflexivity ทบทวนหวนคิด

วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี เข้าร่วมการอบรมโครงการ “ME & WE The Reflexivity ทบทวนหวนคิด”
เพื่อได้ใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเอง เรียนรู้เพื่อนร่วมงาน มองเห็นโอกาสและคุณค่าของงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน
\ให้เป็นบันไดสำคัญของความสำเร็จในชีวิตอนาคต ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะวิธีคิด วิธีทำงาน และวิธีแสวงหาคุณค่าของตัวเอง ทีม และงาน
ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมพลังใจและแรงบันดาลใจที่ดีต่อหน้าที่การงานของทุกคน
ณ หอประชุมขุนช้างขุนแผน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
Visitors: 11,987