ฉบับที่ 22/2567 โครงการรณรงค์ วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก เวทีการสนทนาแลกเปลี่ยน เรื่อง บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกและแนวทาง การจัดการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก

โครงการรณรงค์ วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก

เวทีการสนทนาแลกเปลี่ยน เรื่อง บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกและแนวทาง

การจัดการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการรณรงค์ วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก
เวทีการสนทนาแลกเปลี่ยน เรื่อง บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกและแนวทาง การจัดการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการสนับสนุน
การยอมรับและส่งเสริม รวมถึงได้ช่วยกันพัฒนาบุคคลออทิสติก 
 
 
 
รูปภาพเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ
ช่างภาพ นายพัชรากร สุวีรานุวัฒน์
 
Visitors: 11,987