ฉบับที่ 12/2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเด็กออทิสติก ระดับพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเด็กออทิสติก ระดับพื้นฐาน

วันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี นำโดย ผอ.รจนา วรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณะครู โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ได้มีการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสอนเด็กออทิสติกระดับพื้นฐานให้แก่คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะต่างๆในการดูแลนักเรียน
ณ ห้องประชุมขุนช้างขุนแผน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
Visitors: 12,712