ขอยินดีต้อนรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 18 ท่าน

ขอยินดีต้อนรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี
 
✨ ขอยินดีต้อนรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 18 ท่าน 

ด้วยความยินดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook 

Visitors: 11,989