กิจกรรม Kick off Big Cleaning Day

กิจกรรม Kick off "Big Cleaning Day"

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม Kick off "Big Cleaning Day"

ทำความสะอาดห้องเรียน และอาคารสถานที่ ทั้งบริเวณภายใน และภายนอกอาคารเรียน ห้องพักครู

รวมไปถึงห้องน้ำครู และนักเรียน ที่สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะสวยงาม ตามโครงการของสพฐ. "สุขาดี มีความสุข"

 

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook 

Visitors: 11,987