การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2566

การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี นำโดย นางสาวรจนา วรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี
ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมขุนช้างขุนแผน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
Visitors: 10,833