ฉบับที่ 9 ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกแพทย์แผนไทย

ฉบับที่ 9 ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกแพทย์แผนไทย

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00 น.
นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ
ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกแพทย์แผนไทย
ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
Visitors: 2,109